February 17, 2017

Vào lại tài khoản Twitter và mình có chút vui vẻ

Hôm nay mình vừa tài khoản Twitter của mình sau một khoảng thời gian dài bận rộn. Thật là vui khi thấy bài này:

Đây sẽ là lời động viên để mình cố gắng đống góp cho cộng đồng mã nguồn mở nhiều hơn nữa.
Xin cảm ơn bạn!

Comments