July 11, 2017

Good Product Team / Bad Product Team

skill

Làm thế nào để dánh giá một team sản phẩm là tốt hay không? Câu hỏi này vẫn là ăn khoăn của không ít các nhà quản lý.
Mình vừa đọc được bài này thấy hay nên note lại cho mọi người.

Good Product Team / Bad Product Team
– Marty Cagan | Jun 13, 2014

Comments